Voorwoord


Eilaba creëert Eilabal

Dat het Kruisems jeugdig volkje bulkt van inspiratie en ideeën is al langer gekend. Het is steeds leuk te merken dat het jeugdleven in onze gemeente bruist door tal van jeugdverenigingen en -initiatieven. Ook het team van de jeugddienst en de speelpleinwerking is op dit gebied een knaller van formaat. Reeds jaren aan een stuk brengt speelpleinwerking “Eilaba” schwung in de keet. Een plezier om kind te mogen zijn in vakantietijden. Een uitgewerkt programma wordt steeds aangeboden op het hoogste niveau.

Alsof het nog niet genoeg is komt speelplein Eilaba met een heus project op de proppen. Een kinderfestival voor en door speelpleinwerk! Heerlijk! Een zalige mix van ingrediënten passeren de revue.

Het wordt een dag waar de burgemeester weer even echt kind zal kunnen zijn. Bedankt vrienden van de speelpleinwerking en de jeugddienst voor mijn kind-zijn te laten herbeleven! Ik kom af zonder Samson en mevrouw Praline, maar misschien breng ik wel Van Leemhuyzen mee.

Ik wens het ganse team een stralende dag toe. Bedankt dat jullie de eiergemeente op de kaart zetten op zo een aangename manier. Wij duimen alvast mee met jullie en zijn blij dat dit zal gebeuren onder de Kruisemse leuze: “Kruisem, ei-vol vitaliteit!”

Vele groeten,

Joop Verzele
een meer dan fiere burgemeester

Burgemeester